Social care manager / Y rheolwr gofal cymdeithasol

Social care manager / Y rheolwr gofal cymdeithasol

By Care Council for Wales

  • Category: Education
  • Release Date: 2015-07-15
  • Current Version: 1.0.1
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 9.95 MB
  • Developer: Care Council for Wales
  • Compatibility: Requires iOS 6.0 or later.

Description

English The Social Care Manager is an important document. It describes what is expected of Social Care Managers and is a practical tool, aiding managers in their practice. It builds on the Code of Professional Practice for Social Care and may be used by the Care Council to illustrate a breach of the Code. Welsh Mae Y Rheolwr Gofal Cymdeithasol yn ddogfen bwysig. Mae’n disgrifio’r hyn a ddisgwylir gan Reolwyr Gofal Cymdeithasol ac mae’n adnodd ymarferol i helpu rheolwyr gyda’u hymarfer. Mae’n adeiladu ar y Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol a gall y Cyngor Gofal ei ddefnyddio i ddangos bod rheolwyr wedi torri’r Côd.

Screenshots

Comments

keyboard_arrow_up